Tak, nie mamy przeznaczenia.
Tylko ci owładnięci,
Przez ignorancję i strach,
Mogą pogrążyć nas w mętnych wodach,
Zwanych „przeznaczeniem”.